Versek óvodai ballagóra

Amikor a lányaim kicsik voltak, kis ajándékkal és verssel köszöntük meg az óvónéniknek és dadusnéniknek  a három-négy év munkáját. Lehet, hogy jól jöhet most valakinek ez a kis versgyűjtemény.

Búcsúzás
Édes óvó néni, el kell mostan válnunk!
Egy-két nap, és már nem ide, iskolába járunk.
Hálásan köszönünk minden jót és szépet.
Nem feledjük a sok kedves óvodás emléket.
Azokat se, akik velünk foglalkoztak,
s értünk annyi fáradságos áldozatot hoztak.
Édes óvó néni!
Fél szívünk itt marad.
Mert az, aki jóságot vet, szeretetet arat!
Donászy Magda : Pedagógus napra
Apám-anyám munkába jár
Minden reggel jó korán.
Velük megyek, engem is vár
Az én kedves óvodám!
Sokan járunk óvodába,
Sok jókedvű fiú-leány.
Óvó néni úgy vigyáz ránk,
Mint otthon az anyukánk.
Velünk játszik, velünk eszik,
Ha lefektet, betakar,
Vigyáz reánk, ha sétálunk
Mindenkinek jót akar.
Én mit adjak? Mit adhatok?
Rámosolygok kedvesen.
Az én kedves óvó nénim
A szívemből  szeretem.
Elek István : Mint a kertész
  Mint a kertész virágait
Gondozza és neveli,
Úgy becéznek, óvnak engem
Óvó néni szemei.
A virág az illatával
Mondja azt, hogy : “köszönöm”,
Én meg a sok jót
A szívem melegével köszönöm.

Kedves jó dajka nénik
Kedves jó dajka nénik
Eljött a nap és búcsúzunk,
Mindent megköszönve,
hogy vigyáztak és féltve néztek
minden lépteinkre.
Hogyha néha rosszak voltunk,
Tessenek feledni,
Mert mi akkor sem akartunk
rosszat cselekedni.
Köszönjük az együtt töltött
sok-sok szép órákat.
A biztatást, a szeretetet, és még
Sok-sok másat.
Kicsi szívünk azt dobogja,
Hála, örök hála,
Mind azért, mit értünk tettek
e kis óvodába.
Osváth Erzsébet : Óvónőknek
Mi már tőled sokat kaptunk,
De tőlünk Te keveset,
A hangodból, az arcodról,
Sugárzik a szeretet.
Fogadd tőlünk ezt a csokrot,
Mit kötött a szeretet,
Hála, hála, mindig hála, 
Jó óvónőnk Teneked.
Radó László : Búcsú az óvodától
Óvónénit köszönti ma
minden versünk, kis dalunk.
Elbúcsúzunk, mert az ősszel
Iskolába indulunk.
Búcsúzunk az óvodától
köszöntővel, énekkel.
De amit itt megtanultunk
nem felejtjük mégsem el.
S ha lármáztunk is egyszer-egyszer,
s okoztunk is néha bajt,
kérjük mégis : szeretettel
gondoljon ránk vissza majd!
Roboz Andor: Kedves Óvó néni!
Kicsik vagyunk,
De a szívünk nagy.
Jól tudjuk, hogy
Nekünk te mi vagy.
Jól tudjuk, hogy
Bármik leszünk majd,
Hála érted
Téged illet majd.
Óvó nénink!
Szeretünk mi mind,
Minden szavad
Szeretetre int.
Óvó néni,
Akármerre lépj,
Mindig, mindig
Nagyon boldog légy!

Vélemény, hozzászólás?