Mátyás vetélkedő és lovagi torna

A múlt héten elkezdtem márciusi témánkat, ami a megyénkhez kapcsolódik. Hétfőn a nyílt napra készülve egy Mátyás mondát olvastam (A monoki bableves), a korábbi órákon pedig a hercegi nevelésről és a lovagok képzéséről esett szó. Mi más következhetne ebből, mint hogy legyen nálunk is lovagi torna, szellemi feladatokkal és egy kis kreatívkodással fűszerezve. Itt már mutattam egy feladatot, most jöjjön a többi!

Ezen az oldalon találtam egy felhívást, ezzel indítottam a lovagi tornát.

Dicső urunk Mátyás, – Minden Magyarok Hatalmas Királya-, felettébb kedvelé az ifjúi virtust.
Ezért szépreményű, ámde vakmerő ifjaknak, valamint szende, ámde tűzrőlpattant honleányoknak embert megmérető, erős hőspróbatételt rendele el hatalmas és dicső országa teljes széltében.
Azon ifjak és leányok, akik erővel, kitartással, bátorsággal, furfanggal és leleménnyel, szigorú Királyi tiltása ellenére, sok akadály ellenében mégis Felséges Eleibe képesek járulni, Királyi Kegyére és jutalmára bízvást számíthatnak.
Ámde azon restek, gyávák, ostobák, hitványak, kik a próbát ki nem állják, vendégei lésznek a Király tömlöcének.
Az Úr idejének mindmái napjáig, egyetlen halandó a próbát ki nem állta, Királyunk szomorú: csak nem hogy elfogyott népe bátorsága?

Ebben a kiadványban számos feladatot találtam, (más témában is) de inkább felső tagozatosok számára.

Mégis akadt egy pár, amit (kicsit átalakítva) tudtam használni:

1. Egérrágta
Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a hiányzó szavakkal!

………………….(Buda) várában kapott helyet a Bibliotheca Corviniana.  Itt őrizték  a díszes, bőrkötéses ……………………….(corvinákat). A könyvtár első vezetője, Galeotto Marzio írásaiból sokat megtudhatunk a Mátyás kori udvari életről.  A kódexeket …………………….(kézzel) írták, és kis képekkel illusztrálták. Különösen szépen mutattak a díszes kezdőbetűk, az ……………………….. (iniciálék). Ezzel a munkával az uralkodó legtöbbször firenzei mestereket, ún. miniátorokat bízott meg. A kódexek jellemzően …………………… (egyetlen) példányban készültek, sokszorosításra csak a legnépszerűbbeket méltatták. Mátyás külön másolóműhelyt alapított Budán, de az itáliai városokból is szorgalmasan gyűjtötte a ……………………………… (könyveket). 

2. Memóriapróba
Az emlékezőképességeteket tesszük próbára. Hallgassátok figyelmesen Mátyás király és a százesztendős ember című mesét!
a) Hol találkozott Mátyás király a százesztendős emberrel?
b) Mit jelent az öregember számára a munka?
c) Kivel hadakozott Mátyás király?

Megoldás:
a) a budai hegyek között
b) örömet
c) a németekkel és a törökökkel

3. Képileg keverve
Mit ábrázolhatott az eredeti kép?

4. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

1. Hol és mikor született Hunyadi Mátyás?   (Kolozsvárott, 1443-ban.)
2. Kik voltak a szülei?   (Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János)
3. Milyen állat található a Hunyadiak címerében? (holló)
4. Hol választották királlyá Mátyást? (A Duna jegén)
5. Hol koronázták királlyá Mátyást? (Székesfehérváron)
6. Hogy hívták Mátyás hadseregét? (Fekete sereg)
7. Hogy hívták nagyerejű vitézét? (Kinizsi Pál)
8. Hogy nevezzük Mátyás könyveit? (Corvinák)
9. Mikor halt meg Mátyás? (1490.)
10. Hol temették el Mátyást? (Székesfehérváron)

5. Készítsd el saját lovagi pajzsodat! 
Miután mutattam néhány címert (Borsod megye városainak címerét) az volt a gyerekek feladata, hogy tervezzék meg saját címerüket.
Az öt legjobb
Tesi órákra olyan feladatokat kerestem, illetve találtam ki, melyek nem eszközigényesek, és osztályszinten, egyéni versengéssel  valósíthatók meg. Néhány ötlet innen.

1. A kardkitartás (Kard híján medicinlabda kitartás)
Kis lovagjaink kapnak egy-egy medicinlabdát, melyet kinyújtott karral, vízszintesen ki kell tartaniuk egy percig. Az időt homokórával mérjük. 

2. Rönkhajítás (szintén medicinlabdával)

Ezen az erőpróbán a kijelölt ponttól kell minél messzebb hajítaniuk egy-egy farönköt a mi kis ifjú lovagjainknak. 

3. Célra dobás
A különböző méretű karikákat kellett rádobni a játék rúdjaira. A kisebb 3, közepes 2 a nagyobb 1 pontot ért.

4.Ki a legjobb kardforgató?
 Ki tudja “kardélre hányni” az ellenség karikáit?

Szoros volt a verseny, 1-2 pont döntött az első négy helyezett között. Egy tartalmas héten vagyunk ismét túl.

2 Comments

Vélemény, hozzászólás?