Kis történetek Marika nénitől – újratöltve

Három éve, mikor elkezdtem a blog írását, második bejegyzésként drága kolléganőm “hagyatékát” osztottam meg veletek. Akkor a data.hu-ra töltöttem fel, hogy ne itt foglalja a sok helyet. A link azóta nem él. Megtaláltam azonban más oldalakon, saját szerzeményként feltüntetve.

Most, hogy ismét elsős vagyok, nagy nehezen sikerült előkeresnem az egyik CD-ről. Gondoltam, más is hasznát veheti, ezért közreadom ismét, bár nem hiszem, hogy Marika néni fog vele találkozni. Akinek megtetszik és letölti, legalább tudja, hogy kitől származik: egy olyan lelkes pedagógustól, aki már reggel fél héttől minden nap benn volt az iskolában, és csak akkor ment haza, ha minden füzetet kijavított, előírta az elsősök füzeteit, és felírta a táblára a másnapi órák feladatait. Neki az 1988-89-es tanév volt az utolsó, nekem az volt az első. Szó szerint átadta nekem a stafétabotot, meg a kincseit.

Ha valaki nem kereste vissza a korábbi bejegyzést, dióhéjban a lényeg: 4 kis mondat, ami rövidsége ellenére kerek történet. Írás órán nagy hasznát vettem régen, illetve házi feladatnak is gyakran adtam.
Jöjjenek akkor a kis történetek Marika nénitől! 
1. Ot-tó ma i-tat. To-mi most olt. Ma-ma e-te-ti A-lit. I-li á-sít ám.
2. E-mi ma e-tet. Mit e-tet E-mi? E-mi e-te-ti To-tót. Í-me To-tó.
3. Lo-la e-me-li a tol-lat. Ma-ma ol-lót lelt. El-la ma al-tat.
4. La-li a mó-ló mel-lett áll. Ma-ma u-tat mu-tat. Í-me a mu-ta-tó.
5. Mit mu-tat Lu-lu? Lu-lu a-u-tót mu-tat. Mit e-mel To-mi? To-mi   e-me-li  a sám-lit.
6. Mit lá-tott Va-li? Va-li lo-vat lá-tott. Mit tett a ló? A ló e-vett, i-vott.
7. É-vi mit lá-tott? Lát-ta a lo-vat. Volt ott te-ve is. A te-ve i-vott.
8. Li-li ma va-sal. Sós a le-ves. A ma-ma ol-vas. Sa-mu a lo-vas?
9. Mit vett a ma-ma? A ma-ma al-mát vett. Va-li-val vit-te az al-mát. Em-ma, Va-li al-mát e-vett.
10. Zé-nó mit ve-zet? Ő a-u-tót ve-zet. Az a-u-tó las-sít. Zo-li e-lőt-te áll.
11. Mit lá-tott Zi-ta? Ő lát-ta az ő-zet. Az őz i-vott. Ot-tó is ott volt.
12. Ott állt a sá-tor. Sá-ri volt az á-rus. E-ra mit vá-sá-rolt? Os-tort, lo-vat, a-u-tót.
13. Mi lett a va-sa-ló-val? Es-te el-rom-lott. Va-li most nem va-sal. Te va-sal-tál már?
14. I-rén né-ni es-te me-sélt. Mi-ről me-sélt? A mó-kus-ról és a te-véről. An-na me-se u-tán ál-mos lett.
15. Sá-ri lo-va mit i-vott? Vi-zet i-vott a Sá-ri lo-va. Most áll a ló. Sá-ri el-ve-ze-ti.
16. Es-te Ka-ri te-rí-tett. Mit  tett a te-rí-tő-re? Ka-na-lat, vil-lát, só-tar-tót. Ő vit-te a tá-lat is.
17. Ma-ri kré-met ke-vert. A krém ke-vés lett. Mi tör-tént a krém-mel? Ma-ri or-ra kré-mes volt.
18. Sű-rű e-ső e-sik. Sá-ros lett az út-test. Ot-tó si-e-tett, el-e-sett. Vér-zik az or-ra.
19. Ma-ri va-sal-ni a-kart. Mi tör-tént a va-sa-ló-val? A va-sa-ló el-rom-lott. Ő most nem va-sal.
20. Ott áll az őr. Ő-riz va-la-mit? Őr-zi az al-mást. Sok ott az al-ma.
21. Ka-ti mit vet? Ő bor-sót vet. A bor-só ki-kelt. Már két le-ve-le van.
22. A kés vé-res lett. Mi-től lett vé-res? Bé-la le-öl-te a ka-kast. Le-ves lett be-lő-le.
23. Ir-ma ré-test sü-tött. Má-kot, al-mát tett be-le. A ré-tes a sü-tő-be tet-te. Mi-kor ki-sült, tál-ra   rak-ta.
24. A ma-ma ki-re vár? Ő most Zi-tát vár-ja. Zi-ta már in-te-get. A ma-má-ra ne-vet.
25. Gi-zi mit varr? Ő in-get varr. Az ing koc-kás. Gá-bor vi-se-li.
26. E-tel-ka te-rí-tett. Rak-ta  a kést, vil-lát. Te-réz vit-te a tá-lat. Ré-test is et-tek.
27. A-pu vé-sőt ka-la-pál. O-szi va-sat re-szel. Sá-ri gom-bot varr. An-na ré-test süt.
28. A ha-jó ki-köt. Sok u-tas ér-ke-zett. A-pu most ki-re vár? Ő Pan-nit vár-ja.
29. Ka-ti mit raj-zol? Ő tu-li-pánt raj-zol. A tu-li-pán sár-ga. Zöld a le-ve-le.
30. A hús meg-sült. Ga-bi tál-ra rak-ta. Krump-lit tett mel-lé. Le-het e-bé-del-ni.
31. El-rom-lott a la-kat. Mi tör-tént ve-le? Ré-gi volt, el-tört. Ú-jat kell ven-ni.
32. Pe-ti do-bot ka-pott. Az ud-va-ron do-bol. A dob hang-szer. A hang-ja e-rős.
33. Hol van az új-ság? A polc-ra tet-tem. Te már ol-vas-tad? Még nem volt i-dőm.
34. Jó me-sét ol-vas-tam. Mi volt a cí-me? Az o-kos bé-ka. El-mon-dod ne-kem?
35. Vol-tam az ál-lat-kert-ben. Mit lát-tál ott? Ér-de-kes ál-la-to-kat. Volt ott ma-jom is.
36. Fe-ri a ba-rá-tom. Jó ve-le len-ni. A té-ren fo-ci-zunk. Mo-zi-ba is já-runk.
37. Megjött az ősz. A pajtások iskolába mennek. Reggel időben indulnak otthonról.
38. Zoli várat épít. A vár homokból van. Zászló leng rajta. Szilvi vára szebb.
39. Mami este mit süt? Ő túrós rétest süt. Ági, te is szereted? A rétes finom étel.
40. Tomi felhúzta az órát. Holnap korán akar kelni. Készül valahová? A rokonaihoz utazik.
41. Orsi sokat úszik. Ő erős, izmos lány. Szokott futni is. Vele fut Zita is.
42. Andi diót darál. Cukrot is önt bele. A tésztába teszi. A tészta megsül.
43. Sok hó esett reggel. Ágival mi történt? A havon elcsúszott. Fáj a bokája.
44. Eta kiflit eszik. Vajat is ken rá. A kifli ropogós. Te is szereted?
45. Sír a gyerek. Mi lehet a baja. Jön a foga. Apu ölbe veszi.
46. A veréb repül. A béka ugrik. A kígyó siklik. A gyík mászik.
47. Sári gyűrűt kapott. Örült a gyűrűnek. A gyűrű ragyog. Szép kő van benne.
48. Mit talált Tomi? Tomi almát talált. Anya hagyta el. Tomi megmosta, megette.
49. A motor zúg. Samu most ráül. Merre megy Samu? Az iskola felé.
50. Jaj, de éhes vagyok! Gyere egyél kiflit! Azt nem szeretem. Inkább mást ennék.
51. Vera mit dolgozik? Ő tésztát gyúr. Azután levest főz. A leves jóízű.
52. Ibi cipőt tisztít. Gyuri halat ránt. Sári követ mos. Te nem dolgozol, Éva?
53. Szép ez a rózsa! Te kaptad, Ági? Igen, névnapom van. Éva hozta a rózsát.
54. Az ablak alatt fa áll. Zsófi mellett sári ül. Klári a Tisza mellett lakik.
55. Anyu a konyhában főz. Mi lesz ebédre? Gombócot készít a családnak.
56. Laci és Csilla jót ebédel. Apu  később ér haza. Ő is eszik belőle.
57. Vera nagyon álmos. Tegnap tévét nézett. Érdekes műsor volt? Egy rajzfilmet mutattak.
58. Télen korán lesz sötét. Apu elmegy Panni elé az iskolába. Együtt jönnek haza.
59. Az utcán sok az autó. Figyelmesen közlekedj! Óvatosan menj át az úttesten! Mikor lehet átmenni a zebrán?
60. Anna tolla rossz. Honnan lesz neki új? A nénje vásárol neki. A boltban együtt választanak. Kék színűt vettek. Hű, de szépen ír!
61. Este a család otthon vacsorázik. Mit főzött mami? Finom húsleves gőzölög az asztalon. Utána gombóc lesz. Ki eszik belőle?
62. A tej meleg. A víz hideg. A ló nagy. A sün kicsi.
63. A csomag nehéz. Vali kézben viszi. Mi van benne? Alma, banán, citrom.
64. A mama mit köt? A mama sálat köt. A sál jó meleg. Csík is van benne.
65. Zoli mit csinál? Ő zárat javít. Mi lett a zárral? A zár este eltört.
66. A mama mesét olvas. A mese érdekes. A tücsökről szól. Olvass te is mesét!
67. A puli ugat. A nyájat tereli. A cica nyávog. Szereti a húst.
68. Győző most hol ül? Ő egy padon ül. A pad kényelmes. Szeret rajta ülni.
69. Ági most mit csinál? Apunak kávét főz. Orsi nagyon lázas. Anyu kúpot ad neki.
 70. Csaba mit épít? Ő nagy várat épít. A nyúl répát rág. A fogai hegyesek.
71. Zúg a motor. Gizi kapcsolta be. Szól a csengő. Győző nyomta meg.
72. Vác szép város. Gabi, láttad már? Ott nyaraltam. Ádám is velem volt.
73. Valaki most kopog. Anna ajtót nyit. Te vagy az, Zoli? A tejért jöttem.
74. Zuhog az eső. Van ernyőd, Kati? Sajnos nem hoztam. Adok esőköpenyt.
75. Éva anyunak segít. Mit dolgoznak? Ők ebédet főznek. Éhes a család. Vagy: Rétes is készül.
76. A nyúl nagyon fél. A földön lapul. A vadász céloz. Dörren a puska. A nyuszi menekül.
77. Anya nagyon fáradt. Tegnap sokat dolgozott. Kimosta a ruhákat. Vacsorát is főzött.
78. A szőnyeg tarka. A szobában van. Anyu vette tegnap. Örült a család.
79. Margó levelet ír. Kinek szól a levél? Anyunak írja Margó. A levél egy oldal.
80. Laci reggel korán ébred. Siet az iskolába. A tanítás nyolc órakor kezdődik.
81. Laci édesanyjával megy a boltba. Együtt vásárolnak. Tejet is vesznek. Te mit vettél már?
82. Az éjjel jót aludtam. Álmomban tortát ettem. De szeretném, ha valóság lenne! Bárcsak vasárnap sütne anyukám!
83. Noémi új cipőt kapott. De jól áll a lábán! Hol vették? Az áruházban vásárolta az édesanyja. Elkísérte őket az öccse is. Lacinak most nem vásároltak.
 84. Vica mit lát? Ő sok kutyát lát. A kutyák ugatnak. Zsiga, van kutyád?
85. Hol él a ponty? A ponty vízben él. Hol él a medve? A medve erdőben él.
86. Szép babát kaptam. Fekete a haja. Pettyes a ruhája. Kötök neki blúzt.
87. Anyu Ildikóval ment a piacra. Mit vettek? Először zöldségfélét vásároltak. Dinnye is került a kosárba. De jó lenne körte is! Ez már nem fért a szatyorba. 
88. A háztetőre gólya szállt. Zoli a bátyjával nézi. Mit hozott a csőrében? Egeret, békát fogott.
89. A folyó mély. Az ibolya kék. A csomag súlyos. A golyó színes.
90. A gólya nagy. A harkály kicsi. A kályha meleg. A jég hideg.
91. Megkezdődött a tanév. Az osztályba új tanuló jött. Kovács Péternek hívják.
92. Zsófi új osztályba került. Itt angolt tanul. De jó lesz neki!
93. Ősszel lehullanak a fákról a levelek. A bácsik és a nénik összegereblyézik. Takarítják a parkot.
94. Adél rakj a tűzre! Már tettem rá. Jenő hozzál vizet! A tálban hozzam?
95. Mit hozott Kati néni? A táskájából játék mackó kandikál ki. Ma erről mesél.
96. Kisütött a nap. Az osztály kirándulni megy. Hová lesz a séta? A közeli erdőbe visz az útjuk. Menjetek ti is a szabadba!
 97. A vonat indul. Vilmos is utazik. Hova igyekszik? Szeged az úti cél.
 98. Holnap busszal kirándulni megyünk. Hosszú lesz az utazás? Hat órakor indulunk. Mindenki sok ennivalót hozzon!
 99. Reggel zuhogott az eső. Gizi elfelejtett ernyőt vinni. Teljesen bőrig ázott. Nagyon náthás lett.
100. Horgoljak sapkát a babádnak? Inkább egy blúzt készíts! Milyen pamutból csináljam? A piros színt szeretem.
101. Szakadt vagy, csak nem verekedtél? Varrd fel a gombodat! Mosakodj meg gyorsan! Így kezdj tanulni!
102. Hogy aludtál Marikám? Nagyon rosszat álmodtam. Sárkányokkal küzdöttem. Izzadt lettem alvás közben. Jó, hogy felköltöttél.
103. Mikor feküdtél le este? Sokáig ébren maradtál? Látszik a szemeden az álmosság. Jobb, ha most lefekszel!
104. Locsolj egy kis zsírt a sültre! Úgy ropogósabb lesz. Tisztíts rizst! Azt főzök a húshoz.
105. Dúdolj altatót a babának! Cserélj lepedőt a kiságyban! Tedd tisztába a csöppséget! Melegíts neki teát!
106. Teríts a földre egy plédet! Mindenki üljön rá! Hallgassátok figyelmesen a dalt! Dúdoljátok az énekessel!
107. Anya most nagyon fáradt. Este későn feküdt le. Ne kiabálj a szobában! Pihenjen nyugodtan reggelig!
108. Mit mondtam neked tegnap? Azt, hogy fürödjek meg reggel. Miért nem fogadtál szót? Nem tudtam vizet engedni.
109. Szedj a kosárba krumplit! A tálba engedj vizet! Ne hagyj héjat a krumplin! Segíts asztalt teríteni!

Vélemény, hozzászólás?