A 4 dimenzió viadala: 3.: Fent, lent

Az elmúlt tanévben ismét az a megtiszteltetés ért, hogy én állíthattam össze az Abacusan Stúdió levelezős vetélkedőjének alsós tanulóknak szóló feladatsorát, ahol a résztvevők a négy dimenziót  (a közel, távol, fent és lent) ismerhették meg játékos formában. 
A sok teendő közepette ezek megjelentetését itt a blogon addig-addig tologattam, halogattam, hogy a végén nem kerültek fel. Ezt a hiányosságot szeretném most pótolni, a feladatok a közreadásával. 
Bár a vetélkedő 4 fordulóra készült, a pedagóguskollégák visszajelzései alapján a Stúdió úgy döntött, hogy a 3. és 4. forduló feladatait átcsoportosítja és egy fordulóban küldi ki, illetve néhányat a döntőben használt fel. Így, bár nekem 4 fordulóra való anyagom volt, most itt az összevont feladatsort, illetve a döntőben szereplő feladatokat láthatjátok. A Stúdió honlapján megjelent forduló kérdéseit ITT találjátok.

Az emberek
bejárták a világot, körbehajózták a földet. Irigykedve figyelték a madarakat,
és igyekeztek ellesni a repülés titkát, hogy meghódíthassák a levegőt, majd a
Világegyetemet. Ebben a fordulóban ezeknek a vakmerő embereknek szegődhettek a
nyomába, és élhettek át kalandokat a feladatok megoldása révén.
1.
Az alábbi feladatban légi járművek betűi keveredtek össze. Hogy melyek ezek,
megtudjátok, ha megfelelő sorrendbe rakjátok a betűket! A számozott betűkből
azt is megtudhatjátok, hogy ki volt az a híres ember, aki szárnymozgató gépeket
tervezett. Mi a címe világhírű festményének, amely egy hölgyet ábrázol?                                                                                                            
      
Híres festménye: _____________________________                                          9 pont / ____ pont  2. Miután meghódították az emberek az eget, még távolabbra vágytak. Az űrutazáshoz számtalan akadályt kellett leküzdeni. Mikor, milyen jelentős dolog történt? Kössétek össze az eseményeket az időpontokkal!    
                                                                                                                                 7 pont / ____ pont                                                                                                                                    
3.
Lakóhelyünk, a Föld csupán egyetlen bolygó a Naprendszerben, rajta kívül 7
egyéb található még itt. Írjátok a vonalakra a bolygók nevét!                                                     10 pont / ____ pont 


4. Melyik
bolygóra gondoltunk? A táblázat segítségével válaszoljatok az alábbi
kérdésekre!
10 pont /
____ pont

                                                  

A legkisebb bolygó a Naprendszerben: __________________________

A
Naprendszer legnagyobb bolygója: ___________________________
Egyenlítői
átmérője a Földéhez hasonló: _________________________
A
legközelebb van a Naphoz: __________________________________
A legforróbb
bolygó a Naprendszerben: ________________________
A leghidegebb
bolygó a Naprendszerben: _______________________
61
holdja van:_______________________________________________
A
legtöbb gyűrűje van:________________________________________
Tengely
körüli forgásának ideje hasonló a Földéhez: ________________

Legrövidebb
a keringési ideje: ________________________________

5. Szegény űrlény elkóborolt a
járművétől. Segítsetek neki visszajutni! Végezzétek el a műveleteket és
rajzoljátok be az útvonalát! (sz = százas, t = tízes, e = egyes)

6
pont / ____ pont
 6. A Nap a Naprendszer központi
csillaga, „ő” mozgatja a vizet, és a levegőt, biztosítja a Föld számára a fényt
és a hőt. Ő az időjárás „karmestere”. És ki lehet a „világ vándora”? A meséből
az is kiderül.
A
VILÁG VÁNDORA
Zuhog
odakint a zápor. Az eresz alól nézem az esőt. Egy csöppecske a tenyerembe is
hullott. Beszélgetek vele. – Nini, csöppike! Nézd, mennyi testvéred van
odakint! Kieresszelek-e közéjük?

Ha hívnak, megyek, hiába marasztalsz. Ha nem hívnak, maradok, hiába küldesz.

Összeszorítom a markomat. Akkor meg se bírsz mozdulni.

Úgy eltűnök, hogy észre se veszed.

Hogy csinálod azt, csöppecske?

Szállok szárny nélkül, járok láb nélkül. Én vagyok a világ vándora.

Hol jártál már, csöppikém?

Patak elvitt a folyóba, folyó elvitt a tengerbe. Tengerből a nap fölkapott,
szelek szárnya hordozgatott. Égen szálló felhő voltam, tenyeredbe onnan
hulltam.

Öreg is lehetsz te akkor, mint az országút.

De megfiatalodom minden percben. Ma vízcsepp vagyok, holnap pára, holnapután
harmat a patakparti nefelejcsen.

Fáradt lehetsz, cseppecském. Tudod mit? Maradj itt nálunk.

Nem lehet. Már hívnak, mennem kell.

Hova mennél? Ki parancsol neked?

A nap az én uram, parancsolóm. Akárhonnan fölszippanthat, ha akarom, ha nem.

No, én megvédelmezlek, csöppikém. Belebújtatlak egy pohárkába. Leviszlek a
méhesbe. Ott ugyan meg nem talál a nap.
Erre
már nem felelt a csöppecske. Nézem a tenyeremet: hát már nincs ott.
Fölszippantotta a hirtelen kisütő nap. A világ vándora már az égen van
aranyszélű felhőben.
a, Válaszoljatok az
alábbi kérdésekre!                                                                   5 pont / ____ pont
Ki
nevezi magát a világ vándorának?
___________________________________________________
Hol
járt már a csöppecske? ___________________________________________________________
Hogyan
fiatalodik meg? _____________________________________________________________
Ki
parancsol a csöppecskének?
________________________________________________________
Mi
történt a csöppecskével? __________________________________________________________

b, Számozással rakjátok helyes sorrendbe
a mese mondatait!                           6
pont / ____ pont

Nézem
a tenyeremet: hát már nincs ott.                    ____
Fáradt
lehetsz, cseppecském.                                    ____
Egy
csöppecske a tenyerembe is hullott.                   ____
Égen
szálló felhő voltam, tenyeredbe onnan hulltam. ____
A
nap az én uram, parancsolóm.                                ____
Úgy
eltűnök, hogy észre se veszed!                          ____

c,
Nyilakkal jelöljétek a víz körforgását az alábbi képen!                                   4
pont / ____ pont

7. A Föld anyaga
kezdetben gáz állapotú volt, majd lehűlve a gázok ásványokká szilárdultak. Ha
felvághatnánk a Földet, mint egy dinnyét, rétegeket látnánk.
Írjátok
a vonalakra, hogy melyek ezek a rétegek, a keretekbe pedig azt, hogy hány
kilométer vastagak? (Segítségül megadjuk az egyes rétegek vastagságát.)
  10 pont/ ____ pont
8. Az embereket
évezredek óta ámulatba ejtették azok a hegyek, amelyekből füst száll fel,
szikrák és izzó szikladarabok repülnek a levegőbe. A vulkánok a Föld
felszínének olyan hasadékai, melyeken keresztül a magma, a felszín alatti
olvadt kőzetanyag a felszínre jut.
A
feladat révén ti is megtudhattok róla néhány fontos dolgot. Válaszoljatok a
következő kérdésekre! Karikázzátok be a helyes válasz betűjelét!
Hány vulkán van bolygónkon?

a,
100              b, 600              c, 1000                        d, 1600

Melyik vulkán
pusztította el Pompeji városát és lakóit
Kr. u. 79-ben?
            a, Etna            b, Vezúv         c,
Fuji              d, Krakatau
Melyik a Föld
legnagyobb vulkánja?
            a, Tamu Massif                       b, Tambora                
c, Szent Ilona                         d,
Börzsöny
Kiről vagy miről
kapta a nevét a vulkán?
            a, tatár méltóságról, Vul kánról                                 b, a rómaiak tűzistenéről, Vulcanusról
            c, Kánaánról, ahol az első vulkán
kitört                    d, A „mérges”
szó olasz megfelelőjéből
Hol található
Európában a legtöbb vulkán?
            a, Norvégia                 b, Olaszország                        c,
Izland                     d, Görögország
Az alábbi
hegységek közül melyik nem vulkáni eredetű?
a, Mecsek                   b, Börzsöny                c,
Zempléni-hegység              d, Cserhát
Az alábbiak
közül melyik nem vulkáni kőzet?
            a, andezit             b, mészkő              c, bazalt             d, tufa 
Mi a
szeizmográf?
a, a földkéreg vastagságát mérő műszer                    b, a földkéreg rezgéseit
mérő műszer
c, a földkéreg kémiai összetételét mérő
műszer        d, a földkéreg hőmérsékletét
mérő műszer
                                                                                                                                    12 pont/ ____ pont
9.
Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el
valamelyik feladatot kreatívan! Lehet az a Naprendszer, a Föld, vagy valamilyen légi jármű, esetleg
egy  csillagtérkép, vagy egy működő vulkán!
                                                                                                                                    10 pont/ ____ pontA döntőben felhasznált feladatok:

1.
A talaj nemcsak az állatok kövületeit őrizte meg, hanem a ma élő állatoknak is
biztonságos szállást nyújt, illetve a növények fejlődéséhez is elengedhetetlen.
Hogy milyen állatok élnek a talajban, ebből a feladatból megtudhatjátok. (Segítenek
a képek.)                       
8 pont/ ____
pont

2.
Oldjátok meg az alábbi feladványokat! Írjátok le a gondolkodás menetét is!
a, Egy giliszta
percenként átlagosan fél métert tesz meg. Hány másodperc telik el addig, amíg
egy 3 méter hosszú járaton áthalad?
                                                                                                                                     2 pont / ____ pont
b,
Süni nem találta a hazavezető utat. Találkozott Medvével, aki furfangos módon
igazította útba:

Gondoltam egy számra, a feléhez hozzáadtam 40-et, és 640-et kaptam. Annyi
deciméterre van a kunyhód, amennyi a gondolt szám.  Hány méterre
lakik Süni?                                  3 pont/ ____ pont

3.
Bizonyára hallottatok már a bárányfelhőről vagy a fátyolfelhőről. De vajon a
többit is ismeritek? Az alábbi táblázat 10 felhő nevét rejti. A szavak
vízszintesen, függőlegesen és átlósan is lehetnek. Keressétek meg és keretezzétek
be őket!  Segítségül megadjuk a felhők
latin elnevezését.
                                                                                                                                  10 pont / ____ pont


2 Comments

Vélemény, hozzászólás?