Négy elem viadala : FÖLD

Az elmúlt tanévben negyedik alkalommal készítettem az Abacusan Stúdió levelezős versenyének alsós feladatsorát. Bár nagyon sok időt vett igénybe, mégis nagy élmény volt számomra ezeknek a feladatoknak az összeállítása. Két tanévben a harmadikos-negyedikes tanítványaim is lelkesen vettek részt a feladatok megoldásában.

Az első fordulóban a föld volt a téma, kis és nagy kezdőbetűvel egyaránt. (Innen tudod még egy ideig letölteni pdf formátumban.) Jöjjenek a feladatok, remélem, Neked is elnyeri a tetszésed!

 

Elgondolkoztatok már azon, hogy mit jelent az a szó, hogy Föld? És az, hogy föld? Bolygó, amelyen élünk, vagy szilárd talaj, felszín? Aki földbirtokos, az egész Földet birtokolja, vagy csak egy kis szilárd talajt? Ebben a fordulóban mindkettővel fogunk egy kicsit foglalkozni.

 1. Az alábbi feladatban olyan összetett szavakat bújtattunk el, melyeknek köze van a földhöz. Ha kitaláltátok, és beírtátok a rácsokba a szavakat, a számozott betűkből egy foglalkozás jön ki.                                                                                                                                                

 

Mi a feladata annak az embernek, akinek ez a foglalkozása? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

2. A földi élet 4600 millió éve alakult ki. Hosszú története elkülöníthető szakaszokból áll, melyeket földtörténeti időszakoknak nevezünk. Ha megfejtitek a „titkosírást”, néhány korszak nevét ti is megtudhatjátok.      

                                                                                                                                                        

 

3. Az ősvilág élőlényeit emberi szem nem láthatta, de a kövületek formájában megőrződött emlékek nyomán a tudósok már sok rejtélyt megfejtettek. Most rajtatok a sor!

a, Kössétek össze a pontokat, majd találjátok ki, melyik állatot ábrázolja! Írjátok a nevüket a vonalra! (Segít a b. feladat!)   

                                        

 

    1.______________________    2.____________________    3._____________________

 4. ______________________ 5. ____________________

 

b, Hogy néztek ki ezek az állatok a valóságban, és melyik állatnak milyen lábnyoma volt? Írjátok a fenti számokat a képekhez!      

                                      

 

4. A szakértők körében igen eltérő adatokat hallani arra vonatkozólag, hogy hány faj él a Földön. Eddig a tudósok körülbelül 1, 7 millió növény- és állatfajt azonosítottak és neveztek el. Az alábbi feladatban mi is elrejtettük néhány állat és növény nevét. Ha megtaláltátok, írjátok a nevüket a vonalra!               

A bikaszarv a spanyoloknál fontos trófea.                       ______________________

Dávid ravasz tervet eszelt ki.                                             ______________________

Nincs U kapocs a boltban.                                                 ______________________

Este sokáig keringőztek a bálban.                                     ______________________

Néztek nőstény állatokat is, de csak hímet találtak.      ______________________

Szép volt a nyár, faházban laktunk az erdőben.              ______________________

Hamar leesett a hó, de hamar el is olvadt.                      ______________________

Szép a rét is a sok virággal.                                                ______________________

Kati kosarat fűz faágakból.                                                _______________________

Menj most a másik lóval!                                                  _______________________

 

 

5. A következő hét szóláshasonlatot kétféleképpen is be lehet fejezni. Válasszátok ki, és tegyétek a helyükre őket, a megfelelő betűjelek beírásával!    

 

Szorgalmas, mint a   ___,   ___                A, … fába szorult féreg.                   H, … szamár.

Alszik, mint a   ___,   ___                          B, … Marci hevesen.                        I, … tök.

Ordít, mint a   ___,  ___                            C, … tyúk az ábécéhez.                    J, …bunda.

Él, mint   ___,      ___                                 D, … hajdú a harangöntéshez.       K, … hangya.

Buta, mint a   ___,   ___                            E, … kefekötő.                                   L, …méh.

Úgy ért hozzá, mint   ___, ___                 F, … gödény.                                     M, …tej

Iszik, mint a   ___,    ___                           G, … hal a vízben.                             N, … sakál.

 

 

6. A földművelés minden bizonnyal egyidős az emberi civilizáció történelmével. Több mint tízezer évvel ezelőtt az emberek magvakat gyűjtöttek és növényeket kezdtek termeszteni. A mezőgazdaság egyik fontos ága ma is a földművelés. Olvassátok el az alábbi mesét, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatot!

 

A törpe és a paraszt

Egyszer a paraszt kint dolgozott a földjén. Mikor hazafelé készült, meglátott a szántóföldje közepén egy törpét, aki egy halom tetején ült. Megtudta tőle, hogy a föld mélye kincset rejt.

– Annyi arany meg ezüst van itt lenn, mint amennyit te egész életedben láttál!- mondta a törpe bosszúsan.

– No, akkor jól van – folytatta a paraszt-, a kincs az én földemben van, tehát az enyém.

– A tiéd lehet – állt rá a törpe -, ha két esztendőn át nekem adod a termésed felét.

– Rendben van – mondta a paraszt -, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg: ami a föld alatt van, az lesz az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd. Megegyeztek.

Csakhogy abban az évben a paraszt répát vetett, ezért, amikor a törpe eljött a részéért, csak sárga és fonnyadt leveleket talált. Közben az ember nekiállt, s nagy vígan szedegetni kezdte a földből a szép kövér répafejeket.

– Most az egyszer te jártál jól – füstölgött a törpe -, de jövőre fordítva lesz: ami a föld alatt terem az lesz az enyém, ami a föld fölött, az meg a tiéd.

Az agyafúrt paraszt ezúttal búzát vetett, így a következő évben a törpének csak a puszta tarló jutott. Csalódottan és dühösen tért vissza az országába, és a paraszt végre kiáshatta a földből a kincset. Így lett a furfangos paraszté a kétesztendei termés is meg a kincs is.

 

a, Számozzátok meg a szókapcsolatokat az előfordulási sorrendjüknek megfelelően!

___  kiáshatta a földből a kincset

___  a paraszt répát vetett

___  a föld mélye kincset rejt

___  búzát vetett

___  megegyeztek

___  a törpe eljött a részéért

 

b, Kössétek össze a hasonló jelentésű szavakat!

agyafúrt                                kiábrándult

bosszús                                 ravasz

csalódott                               üres

puszta                                    ingerült

 

7. Bizonyára számos zöldséget és gyümölcsöt ismertek. De mi a helyzet a fűszernövényekkel? Ha felismeritek a növényeket a kép alapján, írjátok a nevüket a megfelelő helyre. Segítségül néhány betűt megadunk. 

 

 

8.a, Peti kerékpárral ment a piacra, ami 1200 méterre van a lakásuktól. A kerékpár kereke 1 másodperc alatt ötöt fordul, és 5 másodperc alatt 50 métert tesz meg. Hányszor fordul körbe a kerék az út alatt?                                                                                                    

 

b, A piacon 216 árus kínálja a portékáját. Hány sor asztalra van szükség, ha minden sorban 5-nél több, de 10-nél kevesebb árus van, és minden sorban ugyanannyian árulnak. (Keressetek több megoldást!)   

                                                                           

 

9. A föld nemcsak a növények, de számos állat lakhelye is, mint a képen látható vakondé. Az alábbi képből kivágtunk 8 darabot. Megtaláljátok a helyüket? Írjátok a számokat a megfelelő üres négyzetekbe!       

 

 

 1. Az alábbi feladatban néhány állítást találtok a Földről és a földről. Döntsétek el, melyik állítás igaz, és melyik hamis! Írjátok a szavak kezdőbetűit a vonalra!                                                                                                                     
 1. A Föld felszínének több mint a fele szárazföld. ___
 2. A talajban nincs oxigén. ___
 3. A talaj raktározza a hőt. ___
 4. A talaj és a kövek sok sót tartalmaznak. ___
 5. A talajban nincsenek állatok. ___
 6. A földkéreg kőzetekből épül fel. ___
 7. A kőzetek ásványokból épülnek fel. ___
 8. A mészkő a tengerfenéken képződött. ___
 9. A grafit is ásvány, amely a ceruzátokban található. ___
 10. Az ember csak a középkortól hasznosította a kőzeteket és az ásványokat. ___

 

11. Feladatsorunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el valamelyik feladatot kreatívan! Lehet az egy Föld makettje, valamilyen állat kreatívan elkészítve, vagy bármi más, ami a FÖLD szóról eszetekbe jut!

Vélemény, hozzászólás?