Négy elem viadala: VÍZ

Az elmúlt tanévben negyedik alkalommal készítettem az Abacusan Stúdió levelezős versenyének alsós feladatsorát. Bár nagyon sok időt vett igénybe, mégis nagy élmény volt számomra ezeknek a feladatoknak az összeállítása. Két tanévben a harmadikos-negyedikes tanítványaim is lelkesen vettek részt a feladatok megoldásában.

A második fordulóban a víz volt a téma, amit végül a Stúdió összevont a 3. témával, a tűzzel. Én most az általam elkészített 2. forduló feladatait mutatom, és majd a következő bejegyzésben külön azokat, amit a tűzhöz készítettem.  (Innen tudod még egy ideig letölteni pdf formátumban az összevont feladatsort.)

Jöjjenek a feladatok, remélem, Neked is elnyeri a tetszésed!

 

A víz az élet egyik legfontosabb feltétele, nélkülözhetetlen a növények, az állatok és az ember számára egyaránt. A bolygónkon az élet a vízben jött létre, nem véletlenül kapta a „földi élet bölcsője” nevet. A négy őselem közül most a VÍZ lesz a témánk.

1. Az alábbi versben számos élőlény nevét találjátok. Húzzátok alá, majd betűrendbe szedve írjátok le őket!

Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról

Ez a tó, ha enyém lenne

mindennap fürödnék benne.

A Forró Nyár Ünnepére

leúsznék a fenekére.

Cirógatnám sok szép halát,

biztatnám a békák karát.

Cimboráznék a csiborral,

kínálgatnám mézzel, borral.

Fésülném a habok fodrát,

ugratnám a vízibolhát.

Hínár-karosszékben ülvén

rák ollóját köszörülném.

A sás között, ahogy lóg ott,

bámulnám a vízipókot.

Ha ez a tó enyém lenne,

Nap, Hold szebben menne benne.

Kék hajnalon, opál estén

a titkait mind kilesném.

Dédelgetném én naphosszat:

– boldog lenne minden moszat!

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2. Tamkó Sirató Károlyhoz hasonlóan számos költőnket ihlette meg a víz látványa, legyen az patak, folyó, tó vagy tenger. Az alábbi feladatban összekeveredtek a költők és a versrészletek. Kössétek össze a költőket az idézetekkel!           

Várnai Zseni                          „Hová mégy ákác levél Kit patakra fútt a szél?”

Tompa Mihály                      „A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget,”

Szép Ernő                              „Nagy ember a tenger, nagyon nagy.”

Kányádi Sándor                    „… tükörsima a Balaton, sellők énekét hallgatom.”

József Attila                          „Nyári napnak alkonyulatánál Megállék a kanyargó Tiszánál”

Petőfi Sándor                        „Folydogál a Sajó, folydogál árkában,”

 

3. Olvassátok el az alábbi mesét, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

A patak meséje

A patak szélén álldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól, hogy hová siet, hogy sohasem áll meg. A patak megígérte neki, hogy útja végén elmondja a folyóparti fának s megkéri, hogy üzenje meg neki egy falevélen. A bokor várta, hogy mikor jön meg az üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap meghozta a szél a folyóparti fa üzenetét. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben.

– Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön: négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegy tövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Barátjuk, az öreg hegy, azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott.

Így is történt. Útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána.

De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért vissza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit? Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt:

– Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről! Már nem forrás ő, hanem tenger! Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá.

Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, helyette is madár jött el a negyedik évben.

– Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből! Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá…

Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak: – Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem. Patakká változtam, s azóta is mindennap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem, a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen azóta is együtt, így szeretjük egymást továbbra is, s így fogjuk szeretni, amíg világ a világ…

 

a, Kik a történet szereplői? Pótoljátok a hiányzó magánhangzókat és megtudjátok, milyen tulajdonsággal jellemezte őket az író!                                                 

l__cs__g__    p__t__k,       f__ly__p__rt__  f__,                       p__t__kp__rt__    b__kr__k,

__r__g    h__gy,                   k__s    f__rr__s,                   h__t__lm__s   t__n__g__r,

 

b, Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!                                                                       

Mi volt a történet elején a négy testvér?                        ___________________________________

Ki látta el jó tanáccsal az első testvért?          _________________________________________

Ki hozott hírt róla?                   ___________________________________________________

Mivé váltak a testvérek?       ____________________________________________________

 

c,  A mesében leírtakon felül a folyóvizeknek – méretük alapján – egyéb elnevezésük is ismert. Ha megfelelő sorrendbe rakjátok a betűket, megtudjátok, melyek ezek. Rendezzétek növekvő sorrendbe őket!                                                              

csrmelye,  ré,  akpat,  fráors,  aolymf,  olfyó

 ________________________________________________________________________

 

 4. Hazánk két nagy folyója a Duna és Tisza. De vajon melyikre illenek az alábbi meghatározások? Karikázzátok be az állítások után a megfelelő betűket! Megfejtésül egy állóvizünk nevét kapjátok. Melyik ez?  

 

 5. A Balaton számos halfaj élőhelye. A következő feladatba azonban egy kis hiba csúszott, hiszen egyéb halak is keveredtek közéjük. Karikázzátok be az oda nem illő halak nevét!     

 

6. A tengerek élővilága kicsit másabb, mint a folyóké vagy tavaké. Segítsetek a búvárnak lemerülni a tengerfenékre úgy, hogy először egy kis halra, majd polipra, nagy halra, medúzára, tengericsillagra léptek, majd ismét kis halra, polipra, stb!

 

 7. Az első vízen való helyváltoztatásra alkalmas eszköz valószínűleg a vízen úszó fatörzs volt. Ez adhatta az ötletet a fatörzsből készült bödönhajó elkészítéséhez. És hogy milyen vízi járművek léteznek még? Megismerhettek néhányat az alábbi feladatból.       

 

8. A hajók évezredek óta fontos szerepet töltöttek be az emberek életében. A rossz utak miatt hajóval könnyebben tudtak a kereskedők eljutni a távoli országokban, ahonnan áruval megrakodva tértek haza.

a, Áruval felpakolva halad egy hajó a tengeren: dohányt, kávét és kókuszdiót szállít. A dohány tömege harmadannyi, mint a kókuszdióé. A kávé a dohány kétszeresét nyomja. Hány kilogramm a dohány és a kávé rakománya együtt, ha a kókuszdió tömege 852 kilogramm volt?

 

b, A hajó fedélzetén 3 darab 80 literes hordó áll. Kettő tele van, egyben pedig háromnegyed részéig van víz. Hány darab 5 literes kancsóba tudják leengedni mindhárom hordóból a vizet?

 

9. A tengereken állandó veszély leselkedett a matrózokra. Nemcsak az időjárással kellett megbirkózniuk, hanem a kalózok támadásával is, akik kirabolták a hajókat, a kincseket pedig elásták.

Ha megfejtitek a levél tartalmát, megtudjátok a kincs rejtekhelyét. Írjátok le a levél szövegét, jelöljétek a térképen, hogy merre „mentetek”, majd tegyetek egy X-et a kincs pontos helyéhez!                                                                                            

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

10. A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, körforgásának és tisztaságának megőrzése érdekében azonban nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre a megfelelő számok vagy az x bekarikázásával!       

1. Mikor van a víz világnapja?
1. március 2.             2. április 23.                    x. március 22.

2. Földünknek hány százaléka víz?
1. 50               2. 29                    x. 71

3. Ennek vajon hány százaléka édesvíz?
1. 2,5                2. 5                  x. 1

4. A felnőtt ember testét milyen arányban alkotja víz?
1. 30-40%                2. 80-90%                      x. 60-70%

5. Mennyi vizet kell innia egy felnőtt embernek ahhoz, hogy egyensúlyban tartsa szervezete működését?
1. 0,5-1 liter                       2. 2-2,5 liter                        x. 2,5-3 liter

6. Mennyi a magyar háztartások átlagos vízfelhasználása fejenként?
1. 110 l              2. 20 l                     x. 50 l

7. Mennyi az ajánlott napi vízhasználat egy napra egy főnek?
1. 20 l                    2. 50 l                  x. 100 l

8. Hányféle halmazállapotát ismerjük a víznek?
1. 2                   2. 3                x. 4

9. Hány fokon válik jéggé a víz?
1. 0 °C                   2. -3 °C                 x.-18 °C

10. Melyik nem édesvíz?
1. folyóvíz                    2. tengervíz                  x. csapvíz

11. Hol található bolygónk édesvizének 90 százaléka?
1. az Antarktiszon                   2. az Arktiszon                    x. az Egyenlítő mentén

12. Magyarország ivóvízellátásának hány százaléka alapszik felszín alatti vizeken?
1. kevesebb mint 40                  2. 50                      x. több mint 95

13. Melyik ország rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal?
1. Magyarország                    2. Kína                 x. Kanada

13+1. Melyik bolygón találtak a NASA kutatói vizet?
1. Neptunusz                    2. Mars                   x. Jupiter

 

 11. Feladatsorunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el valamelyik feladatot kreatívan! Lehet az egy folyó, tó-, vagy egy hajó makettje, vagy bármi más, ami a VÍZ szóról eszetekbe jut!

 

                                             

Vélemény, hozzászólás?