Fekete Istvánra emlékez(t)ünk

A véletlen hozta úgy, hogy idén megemlékeztünk Fekete István születésnapjáról. Az történt ugyanis, hogy a héten részletet olvastunk A koppányi aga testamentuma című regényéből, és a hozzá tartozó feladatokból, kiderült, hogy 120 évvel ezelőtt, 1900. január 25-én született. Az egyik nap megnéztük a regény alapján készült filmet, és pénteken, mivel egyébként is készültem a gyerekekkel a könyvtárba, vele, és a műveivel is foglalkoztunk egy kicsit.

Arra gondoltam, hogy hétfőn foglalkozunk még vele egy kicsit, diafilmen megnézzük a Vukot, illetve azt terveztem, hogy összedobok egy kis vetélkedőt. Az interneten viszont egy olyan jó kis feladatsorra bukkantam, hogy úgy döntöttem, azt használom fel. Természetesen azokat a feladatokat veszem ki belőle, aminek megoldása nem lesz nehéz a gyerekek számára. Remélem, így sok gyerek fejében megmarad Fekete István neve, műveinek címe, és talán lesz, aki általa kap kedvet az olvasáshoz!

A vetélkedő feladatait SZABÓ TÜNDE állította össze, amit ezúton is köszönök neki! Az oldal, ahol a feladatokat találtam ITT érhető el.

FEKETE ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK

Anélkül, hogy ismerte volna konkrétan e fogalmat, biztos, hogy a környezeti nevelés egyik legjelesebb alakja hazánkban Fekete István, aki műveivel több lelket mentett meg, mint a legjobb pap.
Végtelen emberség, mérhetetlen természetismeret sugárzik műveiből. Sajnos a közoktatásból méltatlanul van mellőzve, holott szemléletformáló műveivel azt a szemléletet, amit mindannyiuknak követni kellene, ahhoz, hogy jobbá tegyük a helyet, ahol élünk.
Minden szakkörnek és klubnak szívből javasoljuk, hogy foglalkozások alkalmával részletekben olvassunk fel Fekete István műveiből, írásaiból, melyek ma ismét kaphatóak a standokon új kiadásokban. Számos szervezet megemlékezik évente az író munkásságáról. Az alábbiakban egy ilyen megemlékezés vetélkedő anyagát közöljük szíves felhasználás céljából.

Miből való? Melyik Fekete István műből származik az alábbi idézet?

 1. „Köztudomású, hogy a nappalra kinn rekedt baglyot minden madár üldözi, még a fecskék is, bár a baglyok és a többi madarak örök titka marad, hogy miért. Talán csúnyának és íjesztőnek találják őket, talán szokatlannak, mert a baglyok nappal nem mutatkoznak általában, és idegenségük ingerli őket?”
 2. „És hideg volt nagyon! A hőmérő úgy két fokot emelkedett, de aztán se le, se fel. Megállt, mintha a higanyszálat acéllá kalapácsolták volna. Pedig a levegő párás volt, de éppen ez tette a berket még hidegebbé!”
 3. „A nyomok nem hazudtak! A nyomok nem a parton voltak, hanem a sekély víz alatt a puha agyagban, olyan élesen, mintha vésővel vágták volna ki. Miklós úgy nézte az úszóhártyás nyomokat, mintha azt várta volna, hogy megszólaljanak.”
 4. „A kiskutya életét ezekben az időkben – szolgálaton kívül – kizárólag a gyomra irányította, és a déli pihenők alatt ugyancsak a gyomra figyelmeztette az ürgefogás lehetőségeire. Az ürge azonban szemes állat. A legkisebb gyanús mozdulatra fenékre ül a lyuk szájánál, füttyent egyet, s eltűnik a föld alatt. De amilyen szemtelen, még vissza is kukucskál, mielőtt végképp lesiklik valahova a pokolba, ahova követni nem lehet. Ilyenkor vigaszképpen bele lehet a lyukba szagolni, sőt kaparni is lehet, de ebből nem lesz ürgehús, ami pedig kiváló pecsenye.”
 5. „– Amíg ez meggyógyul, késő ősz lesz, és akkor ez a szegény elpusztul, mert már hideg lesz… Tartsd még, Berti. Ribiszke ollóval jött vissza, és a gólya evezőtollait rövidre vágta. – Így! Nálunk szépen áttelel, ha ugyan meggyógyul, és amikor kinő a szárnya, mehet, ahova akar. Megfér itt az udvaron…”
 6. „De ekkor mindhárman hallották, hogy emberek járnak a búzatábla mellett. Két ember. Nézték a búzaerdőt, mely a földön feküdt, megfogták a kalászokat, melyek nedvesek voltak, és csóválták a fejüket. – A fene egye meg ezt a ronda időt! – dörmögte az egyik –, várni kell. – Talán délutén megkezdhetnénk, tekintetes uram – mondta a másik,akinek nagy botja volt, és pipaszár állt ki a zsebéből. – Nem bánom. Délig sokat szárad. Csak izenjen az aratógazdának, hogy addig ne kezdjék meg, amíg a fővadász úr ide nem érkezik. Körülállják a táblát. Azt mondják ebben vannak a rókák…”
 7. „Jaj, Matula bácsi, milyen madarak ezek? Kócsagok? – Kanalas gémek, nem látja a csőrüket? De most ne az eget nézze, hanem a vizet. Gémet akar ebédre enni? Mondhatom, büdös, akármilyen szép fehér.”
 8. „A kihívás halálig menő harcra szólt; gyalog, egy szál karddal. László és Oglu ledobták zekéjüket, és ott álltak már övig meztelenül az igazlátók mögött. Azok szétváltak, és csak a küzdők maradtak a kijelölt helyen. Még tíz lépésnyire voltak egymástól. Az igazlátók vártak… Oglu kelet felé fordult, leborult, homlokával a földet érintette. Aztán felkelt, és megcsókolta a kardját. László az égre nézett: – Isten segíts! Ezt a földet apám vére gazdagította, és én megesküdtem, hogy erőt veszek a pogányon.”

Megoldás:

1., Hú
2., Téli berek
3., Lutra
4., Bogáncs
5., Kele
6., Vuk
7., Tüskevár
8., A koppányi aga testamentuma

Fekete István totó

1.) Mikor élt Fekete István ?
1) 1950-1986
2) 1850-1904
x) 1900-1970
2.) Mi volt az édesapja foglalkozása ?
1) vadász
2) tanító
x) vízimolnár
3.) Hogyan nevezték a falubeliek fiatalkorában?
1) Mestörpista
2) Szurtos Pista
x) Tutajos
4.) Mi a címe életrajzi regényének?
1) Ballagó idő
2) Gyeplő nélkül
x) Derengő hajnal
5.) Mi a neve híres oroszlánvadász barátjának, akinek az életéről könyvet is írt?
1) Széchenyi Zsigmond
2) Teleki Sámuel
x) Kittenberger Kálmán
6.) Az alábbi könyvek közül melyiket nem ő írta?
1) A koppányi aga testamentuma
2) A kőszívű ember fiai
x) Tüskevár
7.) Vuk című regényéből rajzfilm készült. Ki rendezte?
1) Jankovich Marcell
2) Rófusz Ferenc
x) Dargay Attila
8.) Milyen fajtájú kutya volt Bogáncs?
1) puli
2) pumi
3) kuvasz

9.) Honnan kapta a nevét Lutra, a vidra?
1) Abban az időben a szerencsejátékot lutrinak nevezték. A főszereplő vadász a lottónyereményéből vásárolta az állatkerből az állatot.
2) A vidrák latin neve a lutra.
x) A vidrák a ház körül élő szárnyasokat gyakran megtámadják, elrabolják. A könyvben szereplő állat éppen lúdra vadászott, amikor elkapták.
10.) Melyik könyv a nagysikerű Tüskevár című regény folytatása?
1) Téli berek
2) Cönde
x) Erdei utakon
11.) Ki a Tutajos és ki a Bütyök ?
1)Tutajos: Pondoray Béla, Bütyök: Ladó Gyula Lajos
2) Tutajos: Ladó Gyula Lajos, Bütyök: Pondoray Béla
x) Tutajos: Ladó Gyula Lajos, Bütyök: Pondoray Gyula
12.) Milyen madár Hú ?
1) kuvik
2) gyöngybagoly
x) uhu
13.) Hogy hívták Vuk nevelőjét?
1) Iny
2) Karak
x) Kag
13+1.) Miért nem indult útnak Kele, a gólya Afrikába?
1) Meglőtték a szárnyát
2) Áramütés érte
x) Török gyerek megvágta a lábát

Totó – kulcs

1: x; 2:2; 3:1; 4:1; 5:x; 6:2; 7:x; 8:2; 9:2; 10:1; 11:2; 12:x; 13:2; 13+1:1

Memóriajáték
Hallgasd meg az alábbi részletet a Vuk című műből, majd válaszolj utána a feltett kérdésekre!
Részlet a Vuk-ból
„Régi rókatanya volt. Nem a legjobb, mert folyt benne mindig a homok – ami a fiatalok szemét rontja -, de könnyű munka volt a kitatarozása, és körülötte játék volt az élelemszerzés.
Kag a bejáratnál letette a ludat, Iny pedig húzta befelé. A nagy liba egészen megtöltötte a lyukat, de azért haladt. Kag a nyomában prüszkölve hasalt, mert a homok az orrára hullott.

 • Csendesen, Kag – suttogott a felesége -, alusznak… A keskeny folyosó tágabb lett, és a pitvaron túl, mint egy teknő, öblösödött a kamra, hol egy fekete halomban halkan szuszogott a nyolc rókakölyök.
  Iny körülszaglászta őket.
 • Hát nem gyönyörűek? Nézd, Kag!
  Kag felült a kis barlangban, és vakaródzott, mert tudnivaló, hogy a rókákban temérdek a bolha.
 • Erős fogas rókák lesznek, Meglátszik, hogy jó anyjuk van…
  Iny elérzékenyedett.
 • Melletted, Kag könnyű jó anyának lenni. De nézd… nézd…
  A szőrös gombolyag mozogni kezdett. Egy kis orr kutatva emelkedett a levegőbe, és bár szemei még alig nyíltak ki, átgázolva a többieken – akik vinnyogni kezdtek –, odamászott a liba véres nyakához, s rágni kezdte.
  Kag szemei büszkén csillogtak.
 • Ez ér a legtöbbet. Öregapja vére van benne, ki első volt a nemzetségben. Vuk lesz a neve, mint az öregapjának – mondta. – Vuk, ami annyit jelent, hogy minden rókának félre kell állni az útból, ha vadászatra indul. Segíts neki, Iny !
  Iny apró falatokat tépett a kis vérengzőnek, aki mohón nyelte a húsdarabokat.
  A barlang lassan megtelt a széttépett liba belső részeinek nehéz szagával, s erre megmozdult az egész halom kisróka.
  Iny alig győzte szájuk elé adni a falatokat. Ropogtak a csontok, és a fiatalság szuszogva nyelte félig tollasan a liba utolsó darabjait.
  Kagnak szikrázott a szeme örömében.
 • Ezeknek aztán érdemes hozni valamit.
  Ekkor már csak egy láb volt a libából, melyet ide-oda húztak a kis rókák.
  Iny közöttük termett.
 • Elég volt! Menjetek aludni!
  A csontot kirántotta szájukból, és betuszkolta őket a barlang mélyedésébe, hol hamar megint szuszogó kis kupac nőtt. Aludtak a rókafiak.”
  Kérdések:

1) Milyen táplálékot hozott az apa róka?
2) Hogy hívták a két rókaszülőt?
3) Mit jelet a Vuk név ?
4) Mi volt a rókatanya hibája?
5) Hány rókakölyök volt a rókavárban?
6) Ki vakaródzott a bolháktól?
7) Ki adta az élelmet a kisrókáknak?
8) Mi maradt meg a tápláléknak utoljára?

Párosítás
Párosítsd össze, hogy melyik állat nevéhez melyik Fekete István által használt név tartozik!

Megoldás:

Citér – cinke
Cin – egér
Lutra – vidra
Kalán – nyúl
Hu – bagoly
Gege – liba
Csuri – veréb
Szu – sün
Csám – disznó
Paták – ló

Tovább ötletek:

Pi – ürge, Kakat – fácán, Csirik – menyét, Tecs – szarka, Nyaú – macska, Vahur – kutya, Unka – béka, Mu, Bu – tehén, Kiz – patkány, Kiő – ölyv, Killi – héja, Suó – vándorsólyom, Toró – vetési varjú, Kro – holló, Szi – kígyó, Tás – kacsa, Rá – szürkevarjú, Csi – fecske, Kurri – kakas, Kata – tyúk, Zu – légy, Kele – gólya, Karak, Sut, Vuk – róka; Csisz – denevér, Bruku – galamb, Csuvik – réti bagoly, Nerr – karvaly, Csusz – gyík, Karr – kabasólyom, Parpu-gém

Címkereső
Itt Fekete István néhány műve címének a magánhangzóit láthatod. Egészítsd ki a címeket a mássalhangzókkal!

Megoldás:
A koppányi aga testamentuma
Kittenberger Kálmán élete
Lutra
Kele
Tüskevár
Ballagó idő
Hajnal Badányban
Tarka rét

További ötletek: Őszi vásár, Halászat, Gyeplő nélkül, Zsellérek, Csí és más elbeszélések, Vuk, Tíz szál gyertya, Téli berek, Erdei utakon, Csend, 21 nap, Végtelen út, Bogáncs, Rózsakunyhó, Derengő hajnal, Búcsú, Stb.

Igaz vagy hamis?
Döntsd el, hogy a Tüskevár c. műből az alábbi állítások igazat-e !

 1. Tutajos becenevét onnan kapta, hogy egyszer a Tisza mellett nyaralt, s ott a tutajosok megengedték neki, hogy felmenjen a hajójukra.
 2. Ladó Gyula Lajost azért nevezik Gyulának, mert ősei gyulák voltak, azaz vezérek az ősmagyarok idejében.
 3. Tutajos a nagymamáját Piri mamának hívja.
 4. Tutajos szerint Náncsi néni közelében a rántott csirkecombok úgy teremnek, mint erdőben a gomba.
 5. A nyolcadik osztály végi szép bizonyítvány jutalma volt ez a nyaralás.
 6. A gunyhó őrzője Matula távollétében Bogáncs, a szürke pulikutya.
 7. Náncsi néni saját készítésű liliomolaja a felégett bőr gyógyítására szolgál.
 8. Tutajos legelső önálló horgászzsákmánya egy 16 kilós harcsa volt, mely meg is harapta az ujját.
 9. Bütyök édesanyja szanatóriumban kezeltette beteg tüdejét.
 10. Egy hatalmas jégeső következményeként Bütyök tüdőgyulladást kapott.
  Megoldás:
  Igaz: 1, 2, 4, 7
  Hamis: 3, 5, 6, 8, 9, 10

Keresztrejtvény
A mellékelt keresztrejtvénybe írd be az alábbi kérdések válaszait, és akkor a szürke rész betűiből kijön Fekete István egyik hősének neve.

 1. Ilyen fajta kutya Bogáncs
 2. Így nevezik az embereket az állatregényekben
 3. Tutajos könyvének ez lesz a címe: Egy nyár a ………..
 4. A koppányi aga neve
 5. Ilyen állat Hú
 6. Kittenberger Kálmán ezen a földrészen vadászott

Megfejtés: Matula

Kik a szereplők?

1.) – Nem pusztít el engem?
A kutya leült a csodálkozástól.
Téged? Miért?
Hogy megegyen.
……………… komoly és felnőtt kutya létére meghempergett a földön a belső nevetéstől, de aztán összeszedte magát, mert már az egész udvar odafigyelt.
Téged, ………………..? Téged? Hiszen ne haragudj, te büdös vagy…
Csak erős szagom van, de azt mondják ez a mocsártól, a haltól, a békától van.
Mindegy, hidd el még én se ennék belőled…

2.) – Így nehéz menni ………………….nak – szuszogta.
Hát hogy szeretsz menni? – mosolygott ………….…….. .
Ha a fejem lefelé van – magyarázta -, nehéz a fejem. Úgy látszik.

3.) Az öreg botjára támaszkodott, és csak nézte a porba roskadt kiskutyát. De nem szólt csak nézte mozdulatlanul, amíg …………………….. nyüszíteni nem kezdett, és végül reszketve fel nem ült, ahogy tanulta.
Fejét kicsit oldalt hajtotta, és párás, meleg szemét most már felemelte.
Megjöttem.
Az öreg ……………………………. erre már elmosolyodott, és képen legyintette a kiskutyát. Aztán az útra mutatott.
Eredj előre, te … te – komédiás.

4. ) – Látja azt a sok odút? Mindben lakik valami: leginkább a csóka, de régen kirepültek már a fiatalok is. Akkor volt itt nagy zsivajgás… hanem nézze csak !
– Mit?
– Ott a vastag ág töviben…
Az ág tövében, egészen a törzs mellett jókora bagoly ült, és kerekre nyílt szemét rájuk meresztette.
– Nem is fél – nevetett ……………………… , és megcélozta a baglyot -, könnyű lenne lelőni.
– Könnyű hát, ha szabad lenne.
– Tudom, ……………………. bácsi, tudom, csak megcéloztam.
– Jobb, ha nem célozgat, inkább ismerje meg, hogy ez a fülesbagoly. Nem szabad bántani.

Megfejtés:

 1. ) Bujtár (Vahur) és Kele
 2. ) Vuk és Karak
 3. ) Bogáncs és Galamb Máté
 4. ) Tutajos (Gyula) és Matula Gergely

Ui.: Miután lebonyolítottam a vetélkedőt, gondoltam, készítek egy oklevelet az 1. helyezett csapatnak. Mi sem természetesebb, hogy bár utólag, ide is feltöltöttem, hiszen bárki, bármikor szervezhet vetélkedőt, és akkor neki is szüksége lehet egy jó kis oklevélre. Meg nekem is, hiszen még van egy pár évem nyugdíjig.

Vélemény, hozzászólás?