4 korszak viadala 1. forduló – Ókor

Az elmúlt tanévben ismét én készíthettem az alsósok számára, az Abacusan Stúdió által meghirdetett 4 korszak viadala című  4 fordulós vetélkedő feladatait. Mivel itt a következő felhívás, gondoltam, megmutatom az előző tanév kérdéseit, hátha kedvet kaptok részt venni benne. 
Nem is szaporítom a szót, jöjjenek a feladatok!

Az ókor az emberiség
történelmének az írásbeliség megjelenésétől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig
tartó korszaka. Feladataink révén ebbe a korba utazhattok vissza, bepillantva
néhány akkori kultúrába. Reméljük tetszeni fog!
1. Az ókori világban
számos olyan építmény született, amelynek méretei még a mai kor emberét is
lenyűgözik. Ezeket nevezzük az Ókori világ 7 csodájának. Az alábbi táblázatban
sok információt találtok róluk, de néhány adat eltűnt. Pótoljátok a hiányzó adatokat!
                                                                                                                      ___ / 7 pont
2.
Az
első ismert írásos emlékek a valószínűleg legrégibb írásformával, az ékírással
készültek i. e. 3500 körül.
Vajon
milyen neveket rejt az alábbi ékírással készített rejtvény? Kik ők, és milyen
kapcsolatban álltak egymással?1.
____________________________________
2.
____________________________________
3. ____________________________________                                            ___ / 6 pont
3. Bizonyára
hallottatok már a négyévente megrendezésre kerülő olimpiáról. Azt tudtátok,
hogy az ókori Görögországban tartották ezeket a játékokat? Zeusznak, a hellének
legfőbb istenségének parancsára szervezték meg az első olimpiai játékot. És
hogy milyen sportágakban indulhattak a versenyzők? Megtudjátok, ha pótoljátok a hiányzó betűket.


                                                                                                                                                                                                                                                                                         ___ / 8 pont
4.
Vajon igazak (I), vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Írjátok a megfelelő
betűjelet a vonalra!
·       
Az ókori Olümpiában tartott „olümpiai
játékok” atlétikai és vallási ünnep volt. 
____
·       
A stadion szó görög hosszmértékből
származik.  ____
·       
Kezdetben a verseny 5 napig tartott.  ___
·       
Az ókori öttusa versenyszámai
megegyeznek a napjainkban használatossal. 
___
·       
Kr. e.(Krisztus előtt) 724 óta a
győztesek olajágból font koszorút kaptak, és életnagyságú szobrot készítettek
róluk.  ___
·       
A Marathóntól Athénig tartó út 42 km,
ami a maratoni futás alapja.  ___
·       
Kr. e. 776-ban az éliszi Koroibosz nyerte
a stadionfutást, aki szakácsként dolgozott.  ___
___ / 7 pont
5.
Az ókori görögök és rómaiak hitvilága lényegesen különbözik egymástól. Abban
viszont megegyeznek, hogy mindkét népnek számos istene van.
Az
alábbi táblázat 12 isten nevét rejti. A szavak vízszintesen, függőlegesen és
átlósan, jobbról balra, balról jobbra olvasva is lehetnek. Ha sikerült megtalálnotok, keretezzétek be a szavakat, majd külön
válogatva (görögök, rómaiak) írjátok is le őket!
görögök:____________________________________________________________________
rómaiak:____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ___ / 6 pont
6. Nüx, az éjszaka istennője tréfás kedvében volt.
Míg a többiek aludtak, felcserélte két-két isten személyes tárgyait, kivéve
egyét. Adjátok nekik vissza! Húzzatok vonalakat az istenek közé!
                   ___ / 4 pont
7. Bizonyára
hallottatok már Minótauruszról, a labirintusba zárt szörnyről. Egy hasonló
labirintust láttok most itt. Ha elvégzitek a műveleteket, és az eredménynek
megfelelő irányban mentek tovább, kijuthattok belőle. Vezessétek a „fonalat”(ceruzát),
ahogy a szörny legyőzője tette!
              ___ / 5 pont
8. A mai Magyarország dunántúli része az ókorban
Pannónia provincia néven a Római Birodalom része volt. A rómaiak közel 400 évig
éltek hazánk területén. Hogy nevezzük ma az egykori pannóniai településeket?
Írjátok a térképvázlatba a megfelelő helyre!
                                                                                                                          ___ / 7 pont
9. Időszámításunk
szerint a IV. században egy harcos nomád nép jelent meg a Római Birodalom
határán, ők voltak a hunok. Élükön pedig a kiemelkedő hadvezér, Attila állt. Kora
egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig.
Olvassátok
el a róla szóló mondát, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

ATTILA ÉS AZ
ÖZVEGYASSZONY
Attila
könyörtelenül pusztította a fegyvereseket, de kímélte a fegyverteleneket, és
védelmezte a nőket meg a gyermekeket.
Történt
egyszer, hogy a hun sereg Troyes városa felé vonult, Attila ott lovagolt a sereg
élén. Egyszer megpillantott egy sikoltozó kis csapatot: egy özvegyasszony
menekült gyermekeivel a hunok elől. Ott futott a
nyílt mezőn, egyenesen a folyó felé szaladt, talán hogy megölje magát, és leányait is
belefojtsa a folyóba. Az özvegyasszony nehezen haladt, mert nyakába volt kötve
csecsemő gyermeke, mellette futottak nagyobb lányai, a kisebbek szamáron ügettek
utána. Jajgatott, sikoltozott a lánynép, jobban féltek a hunoktól, mint a
haláltól.
Attila intett a
vitézeknek, azok mindjárt a menekülők után
vágtattak, és az özvegy néhány perc múlva a hun király előtt állott.
Dehogy állott! Kitépte magát a hunok kezéből, és arcra
borult Attila előtt. Ott siránkozott némán, meg se mert szólalni.
A hun király
azt kérdezte tőle:
– Te vagy a
lányok édesanyja?
– Én vagyok
felséges király. Tíz lánygyermeket hagyok árván, hogyha megöletsz.
Attila pedig
azt mondta neki:
– Ne higgy a
hamis híreknek! A hunok királya, az istennek ostora csak a bűnösöket
pusztítja. Te élj tovább békességben. És hogy a tíz lányt férjhez adjad, annyi
aranyat adatok neked, amennyit ez a kis szamár elbír.
Mindjárt
parancsot adott a vitézeknek, azok meg úgy megtöltötték a tarisznyákat
arannyal, hogy a csacsi alig bírta hazáig.
a, Hol található
Troyes városa?
 __________________________________________________________________________
   Milyen
esemény révén kapcsolódik a város Attila nevéhez (a fenti mondán kívül)?  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________     ____ / 3 pont
b, Hogyan viselkedett Attila a különböző emberekkel szemben? Kössétek össze
az összetartozó szavakat az olvasottak alapján!

könyörtelenül
pusztította                          a fegyverteleneket
kímélte                                                         a
nőket meg a gyermekeket
védelmezte                                                  a
fegyvereseket
c, Pótoljátok a hiányzó szavakat az
alábbi mondatokban!
Az özvegyasszony _________________ haladt, mert nyakába volt kötve __________________
gyermeke, mellette futottak _________________ lányai, a kisebbek _____________________
ügettek utána. Kitépte magát a _____________ kezéből, és __________________________ Attila előtt. És hogy a _______ lányt férjhez adjad, annyi ______________ adatok
neked, amennyit ez a kis _________________ elbír.
                                                                                                                                                                                           ____ / 6 pont
d, Hogyan nevezték a népek Attilát?
Megtudjátok, ha a rejtvény első betűit összeolvassátok.
Megfejtés: _______________________________            
                                     ___ / 6 pont
10. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként
azt kérjük, hogy készítsétek el az ókori világ valamelyik csodáját, vagy egy
illusztrációt valamelyik görög, római vagy magyar mondához! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ____ / 10 pont

4 Comments

  1. Hűha! Ez kemény! Ez volt az első gondolatom, ahogy a feladatsorokat megláttam.
    Aztán eszembe jutott, mennyire szeretnek kutakodni az osztályombéli kölykök.
    Még kell egy kis idő, ugyan, hogy felnőjenek ehhez a viadalhoz, aztán belevágunk.
    Nagyon köszönöm! 🙂 Pláne, hogy a portfólió feltöltése mellett ezt is jutott időd publikálni.

Vélemény, hozzászólás?