4 korszak viadala 2. forduló – Középkor


Ebben a
fordulóban a középkorba és a reneszánsz világába kalandozunk egy kicsit, közben
megismerhetitek népünk történek egy újabb szeletét is.
1.
Honfoglaló őseink hosszú vándorlás után jutottak el Árpád vezetésével mai
hazánk területére. Ha követitek a nyilakat, ti is végigjárhatjátok a magyarok
vándorútját. Írjátok be az egyes
állomások nevét a térképvázlatba!


                                                                                                                                              ____ / 4 pont
2.
Egy monda szerint a magyarok követe egy fehér lovat ajándékozott Szvatopluk
morva fejedelemnek. Három dolgot kért cserébe, melyek révén jelképesen megvásárolta
az ország területét. Mi ez a három
dolog? Megtudjátok, ha a lótól kiindulva végig haladtok a vonalakon. Használjatok
színest és karikázzátok be, hogy melyik tárgyhoz érkeztetek!

                                                                                                                                              ____ / 3 pont
3.
a, A rovásírást már az ősi magyarok is ismerték. Most ti is megpróbálkozhattok
az olvasásukkal. Kiket rejtenek az
alábbi rovásírással írt nevek?
Vigyázat,
az írás és olvasás iránya jobbról balra tart!

                                                                                                                                              ____ / 7 pont
b, Válaszoljatok
az alábbi kérdésekre!
– Budapest melyik
részén található az őket ábrázoló szobor együttes?
___________________________________________________________________________

Minek állít emléket?            _____________________________________________________
– Ki és mikor
készítette?        _____________________________________________________
                                           _____________________________________________________
____ / 3 pont
4. Melyik az a
két lovas kép, amelyik teljesen egyforma? Keressétek meg és karikázzátok be a számukat!

                                ____ / 4 pont
5.
Árpád a honfoglalás idején a magyar törzsszövetség nagyfejedelme volt. Tőle
származnak az Árpád-ház uralkodói, akik négy évszázadon át uralkodtak
Magyarországon.
Állítsátok
sorrendbe az alábbi királyokat, uralkodásuknak megfelelően a betűk segítségével!

            A, Orseolo Péter
                               E, I.
András
            B, I. Szent István                               F,
Könyves Kálmán
            C, IV. Béla                                        G,
I. Szent László
            D, Aba Sámuel
           
Megoldás:  __________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ____ / 4 pont
6. Mátyás királyunkról
rengeteg monda maradt fenn. Olvassátok
el az alábbi történetet, és oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
Mátyás király és Vízkereszt ünnepe
Szép szokás volt Mátyás idejében Buda várában, hogy újesztendő örömére a király megajándékozta a palotának és Budának népét. Ezt az ajándékozást pedig mindig Vízkereszt ünnepén rendezték. Felvonultak erre a napra sorjában a király elébe mind a főrangúak, akik az udvart szolgálták, meg a palota minden tisztjei, minden őrei, cselédei, akik az udvarnál vagy a királyi háztartás körül valami szolgálatot tettek. Mindenki az ünneplőjét vette föl erre a nagy napra, s mind a nagyok, kicsik a maguk méltóságának, mesterségének a jelvényeivel jelentek meg a fogadóteremben.
A fővadászmester kürtöt, a főpohárnok ezüstkupát tartott kézben, a tisztek alabárddal, az udvari zenészek ki síppal, ki hegedűvel, ki tárogatóval, az énekes kobzosok kobozzal, szabók ollóval, csizmamester dikiccsel, a szakácsok főzőkanállal, mészáros taglóval, inasok tállal, pecérek korbáccsal járultak Mátyás király színe elé, ki maga az ajándékkal megrakott, drága rezes asztalnál ült. Az asztal sarkánál pedig ott állt a király kedves talján krónikása, akit Galeotto Marciónak hívtak.
Egyenként jöttek a hódoló udvari személyek az asztalhoz, és megálltak főhajtással Mátyás király előtt. A király pedig kinek-kinek a hivatala, foglalatossága szerint való ajándékot választott a kincses asztalról. Az uraknak díszkardot, remekbe faragott vadászkürtöt, ékesen munkált aranysarkantyút nyújtott; a tisztek is szép kardot, lándzsát kaptak; aki asszonyszemély volt, annak gyűrűvel, kösöntyűvel kedveskedett a király; tepsibe, tárogatóba meg csupasz tenyerekbe azután olvasatlan vetette, dugdosta a csillogó-ragyogó aranytallért. A talján krónikásnak meg az volt a dolga, hogy a Mátyás ajándékaihoz egynéhány odavaló, kedves, tréfás szót vessen ráadásnak, persze magyar nyelven, mert aki Hunyadi Mátyás kenyerét ette, borát itta, annak mindnek érteni kellett a magyar szót. Így azután vidám hangulattal folyt az ajándékozás reggeli harangtól déli harangig.

a, Melyik milyen
eszköz? Írjátok a számukat a megfelelő helyre! Kössétek össze a meghatározásukkal!                                                                                                 

           
alabárd                                    lantszerű hangszer  ____
dikics                          nyél
nélküli kés  ____
tagló                           szúró-
vágó- ütő rúdfegyver  ____
koboz                          a
mészáros fejszéje  ____
kösöntyű                     nemesfémből készült ékszer  ____                                     ____ / 5 pont
b,
A következő szavakban igék bújtak el, van, amelyikben több is. Átfedés azonban
nem lehet a szavak között. Keretezzétek be, és írjátok le őket!
járultak                       nevezett                      papírra                        fővadászmester
háztartás                     egyenként                   mondatot                    vízkereszt
mészáros                     lúdtollam
                   tehetném                     elégedett
uraknak                       sejtheti                        főhajtás                       fényessége
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              ____ / 6 pont
                                                          

c,
Igaz vagy hamis? Karikázzátok be a jó megoldás betűjelét!
Mátyás király újév
napján ajándékozta meg a palota népét.        I  
H

A
fővadászmester kürttel érkezett.    I   H

A kobzosok hegedűszóval
köszöntötték a királyt.    I   H
A tisztek szép kardot
kaptak.                        I   H
Galeotto Mátyás egyik
hadvezére volt.         I   H
Az ajándékozás
reggeltől délig tartott.         I   H
                                                                                                                                              ____ / 3 pont

7.
Az alábbi képen elbújt néhány tárgy. Sikerül megtalálnotok a nyakkendőt, a
teniszlabdát és a kép mellett látható többi dolgot?


                                 

                                                                                              ____ / 5 pont

8. A lovagok a középkor bátor harcosai voltak. Hűségesen szolgálták
uraikat, keményen harcoltak, tisztelettel bántak a nőkkel. Neveltetésük során 7
lovagi készséget kellett elsajátítaniuk. Hogy
melyek voltak ezek, ti is megtudhatjátok, ha megfelelő sorrendbe rakjátok a
szavak betűit.  A számozott betűkből
pedig az is kiderül, hogy kit neveztek hazánkban lovagkirálynak.
                                                                                                                                         ____ / 8 pont
9. Két kulccsal lehet
bejutni a lovagvárba: a felsővel a toronyba mehettek és kiszabadíthatjátok a
rab királykisasszonyt, az alsóval a pincében kinyithattok egy kincses ládát. Ha rájöttetek, mi a szabály, folytassátok
a számok beírását! Az utolsó mezőbe írt szám lesz a megoldás kulcsa. Színezzétek
ki a megtalált kulcsokat!
                                                                                                                                        ____
/ 6 pont
10. Az alábbi képeken
egy-egy híres történelmi személyt, tárgyat láthattok. Sikerül felismerni őket?
Írjátok
a képek alá, mit ábrázolnak!

                                                                                                                                            ____ / 12 pont
11.
Kalandozásunk végére értünk. Utolsó
feladatként azt kérjük, hogy k
észítsetek egy középkori
várat, vagy egy illusztrációt valamelyik magyar mondához!

                                                                                                                                            ____ / 10 pont

Vélemény, hozzászólás?