4 korszak viadala 4. forduló – Legújabb kor

A
20. század az 1901. január 1-től 2000. december 31-ig terjedő időszak. A 20.
századot tekinthetjük az egészségügyi, szociális, tudományos és technikai
fejlődés korszakának, ugyanakkor megjelölhetjük a példátlan méretű háborúk
koraként is. Feladataink révén ebbe a korba tekinthettek be.

1.
A Titanic utasszállító hajó, amely korának legnagyobb utasszállító óceánjárója
volt, elsüllyedt az első útján, miután összeütközött egy jégheggyel, 1912.
április 14-én. A hajóról az alábbi vészjelzést adták le.

Hogy
mi volt a pontos szöveg, megtudjátok, ha használjátok a Morze ábécét.
( A szavakat / vonallal
választottuk el egymástól, mondatvégi írásjelet nem használtunk.)
-.-.   –.-   -..  /  -.-.   –.-   -..  /  …   —   …  /  …   —   …
 /
.-   –..   —   -.
  -.   .-   .-..
 /  .—  
—.   .—   .—   .   -.   .   -.-   /
.—   ..-..   –.   ….   .   –.   -.–   -.   .   -.-   /
..–   –   -.-   —.   –..   –   ..–   -.   -.-   /
                                                                                   ____
/ 10 pont
_________________________________________________________________________________
2. Az alábbi két kép
között 14 különbséget találtok. Keressétek
meg és karikázzátok be az eltéréseket!

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ____
/ 7 pont


3. Az első világháború 1914-től
1918-ig tartott, melyet megelőzően két szemben álló katonai tömb alakult ki: az
egyik oldalon a központi hatalmak (más elnevezéssel tengelyhatalmak),
velük szemben az antanthatalmak álltak. Mely országok tartoztak az egyes tömbökhöz 1914-ben? Írjátok be a nevüket
és színezzétek ki a megadott színekkel az egyes országokat!                                                                                                                               ____
/ 6 pont


4. Mely országoknak üzentek hadat a központi
hatalmak az 1. világháború elején? Karikázzátok be, majd sorban olvassátok
össze a kódoknak megfelelő betűket! Írjátok a megoldást a vonalra!
(A
nagybetűk az oszlopokat, a számok a sorokat jelentik.)

                                                                                                                                ____ / 4 pont5.
1939. szeptember 1-jén a német légierő bombázni kezdte Lengyelországot, ezzel
kitört a második világháború. A háborúban a szövetségesek és a tengelyhatalmak
álltak egymással szemben.
A képek és a leírások
alapján töltsétek ki az alábbi táblázatot!                                                                                                                                                                                                                                                                                  ____
/ 12 pont6. A két világháború helyszínei összekeveredtek. Számozással jelöljétek, melyik csata volt
az 1. és melyik a 2. világháború idején!
                                                                                                                                 ____ / 7 pont
7.
Anne Frank zsidó származású német lány, akit „Anne Frank naplója” címmel
kiadott, a második világháború idején írt naplójegyzetei tettek világhírűvé.
Olvassátok el a
naplórészletet, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!
1942. június 14, vasárnap
Pénteken, június 12-én már reggel hatkor felébredtem.
Érthető, hiszen akkor volt a születésnapom. Ilyen korán azonban nem szabad
felkelnem. Háromnegyed hétig legyőztem hát a kíváncsiságomat, de tovább nem
bírtam. Kiugrottam az ágyból s besiettem az ebédlőbe. Moortje, a macska, fejét
lábamhoz dörzsölve üdvözölt.
Alig múlt hét óra, amikor bementem apához és anyához, azután
meg a nappaliba s felbontottam a születésnapi csomagokat. Első pillantásom Rád
esett, igen, Rád, aki ott vártál rám. Úgy éreztem, Te vagy a legkedvesebb
ajándék, amit ezen a napon csak kaphattam. Egy csokor rózsán, egy cserép
virágon meg két szál pünkösdi rózsán kívül apától és anyától is sok minden várt
rám, de számos ismerősünk sem feledkezett meg rólam.
A virágok mellett rengeteg ajándékot találtam az asztalon:
laterna magicát, társasjátékot, sok cukorkát, csokoládét, rejtvényalbumot,
brosstűt, Joseph Cohen Holland mondák és legendák című könyvét, a Daisy
vakációja a hegyekben című kedves ifjúsági regényt és annyi zsebpénzt, hogy
abból megvehetem a Görög-római regéket. Nagyszerű!…
Lies értem jött. Elmentünk az iskolába. A szünetben
süteménnyel kínáltam tanáraimat és osztálytársaimat, aztán tovább tanultunk.
De most abba kell hagynom a naplóírást. A viszontlátásra.
Jaj, de örülök Neked!
a,
Válaszoljatok a kérdésekre!
            Milyen esemény volt június
12-én?      _________________________________________
Ki
üdvözölte először?      ____________________________________________________
Kire
esett az első pillantása?     _______________________________________________
Milyen
ajándékok voltak az asztalon?     ________________________________________
_________________________________________________________________________
            Melyik könyvet szerette volna
megvenni?   _____________________________________
            Mibe kezdett június 14-én?     ________________________________________________
                                                                                                                                     ____
/ 6 pont

b,
Nevezzétek meg a képen látható személyt és dolgokat!
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ___
/ 3 pont
8. Egy amerikai
szervezet felmérése szerint a XX. század legjelentősebb technikai eredményeinek
élén a villamosítás áll, de ahogy azt Neil Armstrong mondta, bár “a XX.
századot gyakran a terror és a háborúk századaként említik, ez volt az első
olyan évszázad az emberiség történetében, amelyben a technika vívmányai addig
elképzelhetetlen távlatokat nyitottak előttünk.”
Ha
a betűket megfelelő sorrendbe rakjátok, ti is megismerkedhettek néhány XX.
századi találmánnyal, és azt is megtudhatjátok, hogy ki volt Neil Armstrong.           
                                                                                                                                     ____
/ 5 pont
9. Az emberek, miután
meghódították az eget, még távolabbra vágytak: szerették volna meghódítani a
világűrt is. Válaszoljatok az alábbi
kérdésekre, karikázzátok be a helyes válaszok számát!
1. Hogy hívják azt a kutyát, aki 1953. nov. 3-án elsőként járt a
Világűrben?
1. Mancs                     2.
Morzsa                   x. Lajka 
2. Mi volt a kutya űrhajójának neve?
1. Szputnyik 1                       
2. Szputnyik 2                       x.
Szputnyik 3
3. Mi a neve annak az űrhajósnak, aki először kerülte meg a Földet?
1. Jurij Gagarin                      
2. Valentyina Tyereskova                 x. Szergej Volkov
4. Ki lépett először a Holdra?
1. Alan Shepard                     2.
Neil Armstrong                  x. Edwin
Aldrin
5. Hogy hívják azt a magyar űrhajóst, aki járt a világűrben?
1. Magyari Béla                     
2. Farkas Bertalan                 x.
Valerij Kubaszov

6. Mi a neve annak az űrhajónak, melyen ez a magyar űrhajós utazott?

1. Szojuz 35                2. Szojuz
36               x. Szojuz 37
7. Mikor történt ez az esemény?
            1. 1980. V. 26.           2. 1980. V.16.             x.
1961. IV. 26.         
8. Hogy nevezik azt a ruhát, amelyet az űrhajósok viselnek?
1. szaniter                   2. fridzsider               x. szkafander
9. Ki NEM űrhajós az alábbiak közül?
1. Farkas Bertalan                 
2. Magyari Béla                     x.
Charles Simonyi
10. Ki mondta: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas lépés az emberiségnek.”
            1. Farkas Bertalan                  2. Jurij Gagarin                       x. Neil Armstrong
                                                                                                                              
____ / 10 pont
10. Karinthy Frigyes, a
nyelvi játékok szerelmese, találta ki, és játszotta író-költő társaival az
eszperantó után eszperentének nevezett nyelvet, melyben egyetlen magánhangzót,
az e-t lehet csak használni bármilyen dolog, esemény, stb. leírásánál. Pl. boci
= tehenek gyermeke    .

Vajon sikerül
ráismernetek, mely közmondásokat olvashatjátok „eszperente” nyelven? Írjátok a
vonalra ismertebb formájukban!

1.
Egyszer lehetett Pesttel szemben ebek kereskedelme.
2.
Ne menj sebesen, s meneteledet messzebb fejezheted be.
3.
Ember, mely embernek vermet termel, helyette eshet bele.
4.
Eszes enged, esztelen szenved.
5.
Fedezetmentesen szerzett gebe nyelve mellett s felett leselkedve ne kereskedj!
1.
______________________________________________________________
2.
______________________________________________________________
3.
______________________________________________________________
4.
______________________________________________________________
5.
______________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ____
/ 5 pont
11. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el egy jármű makettjét (lehet harci
is), vagy egy rajzot valamelyik világháborúhoz kapcsolódóan!

       ____ / 10 pont

Vélemény, hozzászólás?